Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

Program " Opieka wytchnieniowa "- edycja 2024

Gmina Rudnik przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024.

 

 

Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 47 736,00 zł. , co stanowi 100% wartości Programu.

 

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej , czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne do wyżej wymienionego , którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować czasem , który będą mogły przeznaczyć na regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

 

Planowane jest , iż Programem Opieka Wytchnieniowa na terenie Gminy Rudnik zostanie objętych 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach Programu.

 

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku lub pod numerem telefonu : 84 684 11 24

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny