Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

W związku z zaakceptowaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaktualizowanej listy rekomendowanych wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, Gmina Rudnik informuje, że otrzymała środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 w wysokości:

Kwota dofinansowania: 340 394,00 zł.

Całkowita wartość:340 394,00 zł.

Program trwa: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).


 

Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych,
  w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;

 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego
  w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

          

               Głównym celem programu jest wsparcie społeczne 13 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Rudnik: w tym 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności a także 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zakładany cel usług asystencji osobistej to zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego , samodzielnego i aktywnego życia.

W ramach Programu 13 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudnik zostanie objętych wsparciem 12 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych w swoim miejscu zamieszkania , co jest szczególnie ważne dla osób starszych i niepełnosprawnych mających problem z mobilnością czy też zaadoptowaniem się do nowych warunków i zmiany środowiska.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny