Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE RUDNIK

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudnik powołano Uchwałą Nr XIX/54/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Zarządzeniem Nr 115/2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2019 z dnia 26 listopada w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ostatnio zmienionego Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Rudnik z dnia 05 lutego 2021 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Rudnik jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stanowi metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność działań i pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz regulacji prawa miejscowego.


Skład Zespołu od dnia 05 lutego 2021 roku :

1. Przewodniczący Zespołu: Stanisław Repeć – Sekretarz Gminy Rudnik, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rudnik.

Członkowie Zespołu:

2. Beata Kozłowska – Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku , członek GKRPA-wych.

3. Katarzyna Szewczyk- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku, członek GKRPA-wych.

4. Urszula Kamieniecka – Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Płonce

5. Anna Nowosadzka – Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Rudniku

6. Leonarda Jarosz – Pielęgniarka środowiskowa NZOZ w Rudniku

7. Dorota Buczkowska - Pielęgniarka środowiskowa NZOZ w Rudniku

8.Sławomir Brożek – Dzielnicowy Gminy Rudnik

9. Piotr Grygiel – Kurator zawodowy z Wydziału Rodzinnego w Sądzie Rejonowym w Zamościu

10. Anna Kościuszko - Kurator zawodowy z Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Zamościu

11.Joanna Śliwa – Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku

13. Barbara Pyzik – Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku.


Celem zespołu interdyscyplinarnego jest:

1.Realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.

2.Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy przemocy w rodzinie.

3. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.


Zadania Zespołu:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.


Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.


DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku, Rudnik 64, 22 - 330 Rudnik, tel. 84 684 11 24, 84 641 37 94 ; GOPS@rudnik.gmina.pl, gopsrudnik.naszops.pl

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny