Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

 

W związku z zakwalifikowaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaktualizowanej listy rekomendowanych wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, Gmina Rudnik informuje, że otrzymała środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 w wysokości:


 

 Kwota dofinansowania: 412 794,00 zł.

Całkowita wartość: 412 794,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- dzieci w wieku do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji i/lub

- osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;

 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego
  w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

   

  W ramach programu 16 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Rudnik: w tym 12 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności a także 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym jedna osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną zostanie objętych usługami asystencji osobistej w swoim miejscu zamieszkania przez 14 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych co jest szczególnie ważne dla osób starszych i niepełnosprawnych mających problem z mobilnością czy też zaadoptowaniem się do nowych warunków i zmiany środowiska.

 

Zakładany cel usług asystencji osobistej to zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego , samodzielnego i aktywnego życia.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny