Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

Program " Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 30.08.2023

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego


 

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

CEL PROGRAMU:

Wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

a – o stopniu znacznym albo

b – o stopniu umiarkowanym albo

c – traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

ILOŚĆ:

Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla osób posiadających orzeczenie na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób posiadających orzeczenie na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu;

3) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla osób posiadających orzeczenie na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną;

4) 360 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności;

b) osób z niepełnosprawnością posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej,

c) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

ODPŁATNOŚĆ:

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

 

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ POLEGAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NA WSPARCIU PRZEZ ASYSTENTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA, W TYM:

wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 8 do Programu.

TERMIN REALIZACJI:

1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod niżej wskazanym linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Osoby zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie /członkowie rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku w celu złożenia karty zgłoszeniowej (dostępnej w siedzibie Ośrodka a także jako niżej podany załącznik )

do dnia 8 września 2023r.

 

Kierownik GOPS

Katarzyna Szewczyk

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 7

W poprzednim tygodniu: 59

W tym miesiącu: 208

W poprzednim miesiącu: 278

Wszystkich: 8719