Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

Dodatek Osłonowy

Utworzono dnia 05.01.2024

Dodatek osłonowy 2024

Od stycznia 2024r. ponownie weszły w życie przepisy o jednorazowym świadczeniu w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023r.), dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego. 

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

 Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi (będzie to weryfikowane ze złożonymi deklaracjami dotyczącymi źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CEEB, które były składane w Urzędzie Gminy w Rudniku)  :

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać od stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku lub za pośrednictwem ePUAP.

Wzór wniosku na dole do pobrania, natomiast druki wniosków o dodatek osłonowy będą do pobrania w siedzibie tutejszego Ośrodka od 26-01-2024r. 

WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU NA „DODATEK OSŁONOWY”

1. Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2022 – dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS – jak również zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych), 

2. Oświadczenie o wysokości stypendiów szkolnych lub socjalnych uzyskanych w 2022r. 

3. Kwota pobranych alimentów w 2022 roku.

4. Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek macierzyński z KRUS lub świadczenie rodzicielskie z OPS wraz z oświadczeniem o wysokości w/w świadczeń w 2022r.

5. Kserokopia decyzji przyznającej staż lub zasiłek dla bezrobotnych – wszystkich pełnoletnich członków rodziny w 2022r. wraz z oświadczeniem o ich wysokości.

6. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości posiadanego gospodarstwa (nie potrzebujemy zaświadczenia z Urzędu Gminy).

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomoc Społecznej w Annopolu. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 18

W poprzednim tygodniu: 62

W tym miesiącu: 160

W poprzednim miesiącu: 278

Wszystkich: 8671